Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Kl. III GP
Patron roku 2016
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
Plan Lekcji
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Dożywianie:
OGŁOSZENIE
OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2017 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C PAŹDZIERNIK 2017
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 21 dni x 2,10 zł=44,10 zł
Zupa: 21 dni x 1,50 zł=31,50 zł
Napój: 21 dni x 0,50 zł=10,50 zł

Wpłaty prosimy dokonywać do 10.10.2017 r.

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły. Udział w wyborach uczniów Szkoły Podstawowej i Oddziałów Gimnazjalnych to wielka lekcja samodzielności i postaw patriotycznych.
Dnia 22 września 2017 roku w lokalu wyborczym zorganizowanym na korytarzu, odbyły się wybory . Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów.
O godzinie 12.30 i 13.00 nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów przez komisje skrutacyjne. Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali .Szkoła Podstawowa kl. IV-VII
Bartosz Łysiak
Małgorzata Kwiatkowska
Julia Mały
Joanna Gasperowicz

Oddziały Gimnazjalne:
Marcin Tkacz
Wiktoria Zienkiewicz
Adrian Wilczak
Patrycja Andrzejewska

Opiekunowie:
Justyna Szymańska- Mały
Anna Ganczarska
Ewa Piasecka
REGULAMINY 2017/2018
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ PODRĘCZNIKÓW
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 2017/2018

REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIÓW 2017/2018
ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU

ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETUZEBRANIE RODZICÓW
Zebranie rodziców wszystkich klas odbędzie się 14 września 2017r.
godz. 16.30 - zebranie ogólne z dyrektorem (sala gimnastyczna)
ok. 16.50 - spotkania z wychowawcami w klasach.

Serdecznie zapraszamy.
Dożywianie:
OGŁOSZENIE

OPŁATY ZA DOŻYWIANIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W GAWORZYCACH MOŻNA DOKONYWAĆ
NA KONTO BANKOWE NR :
24 8653 0004 0000 0094 2847 0003
BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE O/GAWORZYCE


SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W GAWORZYCACH
UL. SZKOLNA 211 59-180 GAWORZYCE
PRZELEW W TYTULE: ZUPA/ŚNIADANIE/NAPÓJ;
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ; M-C …........... 2017 r.

OPŁATA ZA DOŻYWIANIE M-C WRZESIEŃ 2017
Śniadanie (KANAPKA + NAPÓJ): 19 dni x 2,10 zł=39,90 zł
Zupa: 19 dni x 1,50 zł=28,50zł
Napój: 19 dni x 0,50 zł=9,50 zł

ŻYWIENIE ROZPOCZNIE SIE 5.09.2017 R.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach

Rozpoczęcie roku szkolnego
2017/2018

PONIEDZIAŁEK 4 WRZEŚNIA 2017r.
KLASY I – III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

• 8.05 SPOTKANIE W KLASACH, WYJŚCIE Z WYCHOWAWCAMI DO KOŚCIOŁA
• 8.20 MSZA ŚW.
• 9.15 APEL + PASOWANIE UCZNIÓW KLAS I
• 10.45 ODWOZY


KLASY IV – VII ORAZ ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

• 8.05 APEL + SPOTKANIA Z WYCHOWAWCĄ
• 9.00 MSZA ŚW.
• 9.45 ODWOZY

dowozy do szkoły wg planu z ubiegłego roku
Stypendia socjalne na rok szkolny 2017/2018
Stypendia socjalne na rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że w terminie do 15 września br. w Urzędzie Gminy Gaworzyce można składać wnioski na stypendium socjalne dla :

1. Uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dzieci uczęszczające do przedszkola oraz słuchacze studiów wyższych nie kwalifikują się do ubiegania o powyższe stypendium.

Starający się o stypendium zobowiązany jest do udokumentowania dochodu na członka rodziny (brany jest pod uwagę dochód wszystkich osób żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym), za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku tj. miesiąc sierpień 2015r. i nie może być wyższy niż . - 514, 00 zł netto.

Dochód miesięczny (netto) w rodzinie należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości tj.
• odcinkiem pobranej renty/emerytury,
• zaświadczeniem o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub oświadczenie własnym,
• zaświadczenie z GOPS-u o pobranych zasiłkach w tym dodatek mieszkaniowy lub oświadczeniem własnym,
• zaświadczeniem z Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub oświadczeniem własnym,
• zaświadczeniem z Urzędu Gminy o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego dochód wynosi – 288, zł
• inne,
Wnioskodawcą może być jedynie osoba dorosła. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek składa jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby pełnoletniej osoba ubiegającej się o stypendium. Wnioski o stypendium składane są na każde dziecko indywidualnie. Każdy z wniosków powinien zawierać taką samą ilość zaświadczeń (lub ich kopie) potwierdzających wymagany dochód.
Druki dostępne są w Urzędzie Gminy Gaworzyce pokój nr 5a lub, Sekretariacie Zespołu Edukacyjnego i na stronie internetowej gminy.
Szczegółowe informacje – Urząd Gminy Gaworzyce , pok. Nr 5a , tel. 76 83 16 285 w. 39

WNIOSEK NA STYPENDIUM SOCJALNE


WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAWORZYCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
WYPRAWKA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Gaworzycach
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

1. Podręczniki darmowy pakiet
2. Piórnik:

2 ołówki (HB średnio miękki)
temperówka zamykana
gumka do ścierania
kredki ołówkowe
nożyczki (ostre bezpiecznie zakończone)
klej w sztyfcie
długopis lub pióro
linijka
pisaki- 4 kol

3. Zeszyty:
16 kartkowy w 3 linie do edukacji polonistycznej;
16 kartkowy w 3 linie do dyktand;
16 kartkowy w kratkę (bez marginesów) do edukacji matematycznej
16 kartkowy do edukacji przyrodniczej
32 kartkowy w kratkę na dzienniczek
Na pierwszej stronie w zeszytach kontaktowych rodzice powinni wpisać niezbędne informacje:
- imię i nazwisko,
- adres
-telefony kontaktowe


4. Materiały plastyczne:
farby plakatowe
pędzle w trzech rozmiarach
pojemnik na wodę
kredki świecowe BAMBINO
plastelina
papier kolorowy -wycinanki
papier kolorowy samoprzylepny
bloki rysunkowe białe A4
blok techniczny biały A4
blok techniczny kolorowy A4
tekturowa teczka na prace
Rzeczy do plastyki będą mogły pozostać w klasie
TYLKO MUSZĄ BYĆ PODPISANE. Każde dziecko otrzyma do swojej dyspozycji szufladkę.


5. WF
granatowe lub czarne spodenki i biała koszulka zapakowane w podpisanym worku, dres na chłodniejsze dni na zajęcia na boisku.
Obuwie sportowe

6. Obuwie na zmianę , w PODPISANYM worku.

7. Strój galowy:
dziewczynki: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica,
chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie.

9. Dodatkowe informacje:

Podręczniki i zeszyty prosimy obłożyć i podpisać na okładce.
Dzieci nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych zabawek oraz wartościowych rzeczy (telefonów komórkowych) , nie powinny też nosić biżuterii.


Informacje na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 będzie można uzyskać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.zegaworzyce.pl

Do zobaczenia we wrześniu!
UDANEGO I BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017


POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW

POŻEGNANIE KLAS III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ„MEGAMISJA” JUŻ ZA NAMI
ZAJĘCIA PROGRAMU „MEGAMISJA” JUŻ ZA NAMI

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III naszej szkoły podstawowej realizowali program edukacji cyfrowej „MEGAMISJA” Fundacji Orange.
Program ten miał na celu podnieść cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom w świetlicy pomóc odkryć dobre i bezpieczne strony technologii cyfrowej.
Do udziału w programie nasza świetlica zakwalifikowała się poprzez udział w konkursie tworząc film promujący naszą świetlicę, zapraszając równocześnie MegaMisję do naszej szkoły. Byliśmy jedną z 350 szkół z całej Polski, która realizowała program edukacji cyfrowej w szkolnej świetlicy.
W każdy czwartek od września 2016 roku do czerwca 2017 roku uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej wykonywali określone zadania.
Przebieg programu Megamisja oparty był na fabularyzowanej grze (grywalizacji). Do każdych zajęć wprowadzał uczniów krótki film rysunkowy z głównymi bohaterami, którym wspólnymi siłami pomagaliśmy sprostać cyfrowym wyzwaniom.
Zajęcia prowadzone były w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium,
w którym dzieci pomagały złapać niesfornego Psotnika anonimowym bohaterom. Podczas zajęć wykorzystywane były pomoce multimedialne takie jak komputer, tablet oraz tablica multimedialna. Fotorelacje z tych zadań były systematycznie przesyłane na platformę internetową MegaMisji.

Zakres tematyczny „MegaMisji” obejmował zagadnienia z 11 obszarów:

1. Korzystanie z informacji.
2. Dziecko w środowisku medialnym.
3. Język mediów.
4. Prawo.
5. Kreatywne korzystanie z mediów.
6. Bezpieczeństwo w komunikacji i mediach.
7. Etyka i wartości w komunikacji i mediach.
8. Ekonomiczne aspekty działania mediów.
9. Kompetencje cyfrowe.
10. Mobilne bezpieczeństwo.
11. Programowanie (obszar dodatkowy).
Dzieci uczestnicząc w tym programie zdobyły ważne kompetencje w cyfrowym świecie oraz nauczyły się m.in.: kreatywnego korzystania z nowych technologii, przestrzegania netykiet i praw autorskich. Zdobyły również umiejętności praktyczne: tworzenie i obrabianie dźwięku, filmu oraz obrazu.
MegaMisja nie polegała jedynie na zajęciach z wykorzystaniem komputera czy tabletu ale dzieci również dyskutowały, wycinały, rysowały. W ten sposób nabywały ważne kompetencje społeczne: umiejętność współpracy i osiągania kompromisów.
Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów zdobyte przez nich punkty zostały zamienione na nagrody. Świetlica szkolna została wyposażona w 2 tablety, kreatywne zestawy plastyczne i artystyczne, zabawki edukacyjne oraz gry planszowe a księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o ponad 20 książek.
Podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017, uczniowie biorący systematyczny udział w Megamisji otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Podczas listopadowych VI Targów CSR – największego w Polsce wydarzenia poświęconego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu rozwojowi, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu MegaMisja została jedną z 10 (spośród zgłoszonych 271) najlepszych inicjatyw edukacyjnych biznesu.

Lider programu Megamisja- Agnieszka Samul
Strona 3 z 42 < 1 2 3 4 5 6 > >>
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.plBIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Nowa strona internetowa


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.