Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Kl. III GP
Patron roku 2016
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
Plan Lekcji
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Kodeks etyczny ucznia
Kliknij na obrazKodeks etyczny ucznia


Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad kultury współżycia.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania kultury słowa, przeciwstawiania się w sposób społecznie akceptowany objawom brutalności i wulgarności w społeczności szkolnej i poza nią.

2. Uczeń ma obowiązek poszanowania odmiennych przekonań i poglądów innych ludzi, a także godności i wolności drugiego człowieka.

3. Uczeń powinien służyć pomocą koleżeńską.

4. Uczeń powinien szanować i pomagać ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

5. Uczeń powinien działać na rzecz dobroczynności i różnych form społecznej opieki w swojej społeczności lokalnej.

6. Ucznia powinien cechować schludny wygląd zgodny z regulaminem.

7. Uczeń jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dyskusji w sprawach osobistych, powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi.

8. Uczeń ma obowiązek propagowania proekologicznego stylu życia.

9. Uczeń jest zobowiązany do dbania o własny harmonijny rozwój fizyczny i duchowy.

10. Uczeń powinien mieć świadomość odpowiedzialności za własne postępowanie.GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.plBIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Nowa strona internetowa


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.