Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Kl. III GP
Patron roku 2016
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
Plan Lekcji
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Rada rodziców


PROTOKÓŁ ROZLICZENIOWY RADY RODZICÓW ROK SZKOLNY 2015/2016

ROZLICZENIE RADY ROZLICZENIERADY


Rada Rodziców jest organizacją wewnętrzną, której celem jest:
- reprezentowanie ogółu rodziców uczniów szkoły,
- pomoc w wychowaniu i kształceniu ucznia,
- zapewnienie współpracy ze szkołą podczas realizacji zadań statutowych szkoły,
- współdziałanie z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną w zapoznaniu rodziców z planem pracy szkoły i organizacją nauczania,
- prezentowanie opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
- udzielanie pomocy materialnej szkole.

Do zadań Rady Rodziców należy:
- pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów szkoły,
- zapoznanie ogółu rodziców z zadaniami szkoły i warunkami ich realizacji,
- dokonywanie analiz wychowawczych, zdrowotnych i edukacyjnych potrzeb szkoły oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do Rady Pedagogicznej, dyrektora oraz organu prowadzącego,
- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,
- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły,
- działanie na rzecz stałej poprawy warunków pracy szkoły,
- organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców na rzecz szkoły,
- współudział w organizowaniu zajęć wyrównywania wiedzy dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych,
- wzbogacanie wyposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
- wspomaganie działalności Samorządu Uczniowskiego i organizacji szkolnych,
- współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej,
- udział w działaniach szkoły w zakresie utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa w szkole,
- reprezentowanie rodziców w komisji ds. ustalenia oceny końcowej z zachowania w przypadku zaistnienia potrzeby powołania takiej komisji. Komisję powołuje dyrektor szkoły a Rada Rodziców wybiera przedstawiciela.
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.plBIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Nowa strona internetowa


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.