Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Kl. III GP
Patron roku 2016
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
Plan Lekcji
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Informacje
Ogłoszenie

w sprawie zapisu dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach


Pobierz kartę zgłoszenia

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy 1 spoza okręgu1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach informuje, że zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły prowadzone będą od dnia 3.03.2014r. do 31.03.2014r.

2. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
- urodzone w 2007r
- urodzone w okresie 1.01.2008r. – 30.06.2008r (objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szk. 2013/2014)

3. Dzieci urodzone w okresie od 1.07.2008r. do 31.12.2008r. mogą od 1 września 2014r. podjąć naukę w szkole na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

4. Szkoła ma obowiązek przyjąć dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, natomiast dzieci zamieszkałe poza jej obwodem mogą zostać przyjęte na wniosek rodziców/opiekunów prawnych po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

6. Zapisy przyjmuje się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 - 15:00


...............................................................................................................


...............................................................................................................Ruch to prawo naszych dzieci!


Rodzice nie zwalniajcie bez uzasadnionej przyczyny
swoich dzieci z WF ponieważ: KLIKNIJ...............................................................................................................Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Gaworzycach składa podziękowanie
za wpłaty dokonane na rzecz pomocy naszej szkole w ramach
1% podatku (przekazanych Stowarzyszeniu Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „
Przyjazna Szkoła” w ramach projektu –
stanowiącego realizację pomocy Stowarzyszenia w Akcji „
1% dla mojej szkoły” i „1% dla mojej organizacji”)

Modernizacja pomieszczeń szkolnych – zakup rolet (2007 r.)
w kwocie 1431,00 zł.


Ławki i rolety (2010 r.) w kwocie 5 447,82 zł.


Materiały remontowo –budowlane z przeznaczeniem
na remont zaplecza kuchennego (2011 r.) w kwocie 3 691,90zł.


Budowa ogrodzenia (2012 r.) w kwocie 8 405,80 zł.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2013/2014

Firma ubezpieczeniowa: ERGO HESTIA
Wysokość składki:46,00zł (czterdzieści sześć złotych)
Termin opłacenia składki: 15 września 2013r.

Suma ubezpieczenia 10.000zł (dziesięć tysięcy)
W uzasadnionych przypadkach termin opłacenia składki: 27.09.2013r.
Uczniowie, którzy nie zamierzają skorzystać z oferty szkoły zobowiązani są
dostarczyć stosowne oświadczenia.

...............................................................................................................


GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.plBIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Nowa strona internetowa


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.